Özel Yetenekliler Eğitimi Doktora Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÖYE701 SEMİNERZ0 2 0 10
ÖYE703 ÖZEL YET.(ÜSTÜN ZEKAYI) AÇIKLAYAN KUR. ve MODELLERZ3 0 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 20
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÖYE702 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNZ3 0 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÖYE704 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE İLERİ İSTATİSTİK-IIZ2 2 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2 2 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÖYE799 YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÖYE700 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÖYE705 ÖZEL YETENEKLİLER EĞİT. DEĞ. ve KUL. ÖLÇ. ARAÇ. ÖZS3 0 3 10
ÖYE706 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİT. İLERİ NİTEL ARAŞ. YÖN.S3 0 3 10
ÖYE707 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİT. PROB. ÇÖZME BEC. ÖĞR.S3 0 3 10
ÖYE708 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE KARMA ARAŞ. YÖN.S3 0 3 10
ÖYE709 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİT. ELEŞTİREL DÜŞÜNME YÖN.S3 0 3 10
ÖYE710 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİT. DİSİPLİNLER ARASI ÇAL.S3 0 3 10
ÖYE711 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİT. YARATICI DÜŞ. BEC. ÖĞR.S3 0 3 10
ÖYE712 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE ZENGİNLEŞTİRME UYG.S3 0 3 10
ÖYE713 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİT. ANALİTİK DÜŞ. BEC. ÖĞR.S3 0 3 10
ÖYE714 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE HIZLANDIRMA UYG.S3 0 3 10
ÖYE715 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN DUYUŞSS3 0 3 10
ÖYE716 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE GRUPLAMA UYGULAMALAS3 0 3 10
ÖYE717 ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİNDE GÜNCEL SORUNLARS3 0 3 10
ÖYE718 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ ENTEG.S3 0 3 10
ÖYE719 ÖZEL YETENEKLİLER EĞİT. DES. EĞİT. HİZ. ELEŞTRİSİS3 0 3 10
ÖYE720 ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİNDE EĞİTİM PROGRAMI MODELS3 0 3 10
ÖYE721 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE İKİ KERE FARKLI BİRS3 0 3 10
ÖYE722 DAHİLER ve SAVANTLARS3 0 3 10
ÖYE724 ZEKÂ ve YARATICILIKS3 0 3 10
ÖYE725 ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNE GİRİŞS3 0 3 10
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi100
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi140
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240