Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders Listesi

Güz

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TRO601 TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I: ANLAMA EĞİTİMİZ3 0 3 7
TRO603 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2

Bahar

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TRO602 TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II: ANLATMA EĞİTİMİZ3 0 3 7
TRO604 SEMİNERZ0 2 0 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TRO612 ÇOCUK EDEBİYATI ve EĞİTİMSEL İŞLEVLERİZ3 0 3 8
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TRO605 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI ve PROGRAM GELİŞTİRMES3 0 3 8
TRO606 TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİS3 0 3 8
TRO607 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE METİN SEÇME ve HAZIRLAMA S3 0 3 8
TRO608 DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİS3 0 3 8
TRO609 TÜRK EDEBİYATIS3 0 3 8
TRO610 KELİME ÖĞRETİMİS3 0 3 8
TRO611 DİLBİLİMS3 0 3 8
TRO613 MEDYA OKUR YAZARLIĞIS3 0 3 8
TRO614 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMES3 0 3 8
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi50
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi70
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120