Tıbbi Farmakoloji Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TFR711 İLAÇ ETKİSİNİN TEMEL İLKELERİZ3 0 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TFR607 KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN TIBBİ FARMAKOLOJİSİS3 0 3 10
TFR610 OTONOM SİNİR SİSTEMİNİN TIBBİ FARMAKOLOJİSİS3 0 3 10
TFR611 TIBBİ FARMAKOLOJİYE GİRİŞS3 0 3 10
TFR707 FARMAKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA BİLGİSAYAR KULLANIMIS1 3 2 8
TFR770 TIBBİ FARMAKOLOJİ ARAŞTIRMALARINA GİRİŞS0 6 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TFR601 FARMAKOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİZ2 5 4 12
TFR705 TIBBİ FARMAKOLOJİDE LİTERATÜR DEĞERLENDİRME TEKNİKZ1 0 1 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 5 5 18
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SBE601... ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ...S3 0 3 7
TFR604 NÖROFARMAKOLOJİNİN SEÇME KONULARIS2 3 3 11
TFR615 ENDOKRİN SİSTEMİN TIBBİ FARMAKOLOJİSİS3 0 3 9
TFR709 FARMAKOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİS1 0 1 4
TFR771 TIBBİ FARMAKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA VERİ İŞLEMES0 6 3 7
TFR773 TIBBİ FARMAKOLOJİDE ARAŞTIRMA MODELLERİS0 6 3 7
TFR790 LAB HAYVANLARI ve DENEYSEL GİRİŞİM İLKELERİS2 2 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 12
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TFR703 SEMİNERZ0 2 0 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 5
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TFR603 SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN TIBBİ FARMAKOLOJİSİS3 0 3 9
TFR630 MOLEKÜLER FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİS3 0 3 9
TFR701 OTAKOİDLERİN TIBBİ FARMAKOLOJİSİS2 0 2 7
TFR702 KLİNİK FARMAKOLOJİS3 0 3 8
TFR706 TIBBİ FARMAKOLOJİDE LİTERATÜR DEĞERLENDİRME TEKNİKS1 0 1 6
TFR772 TIBBİ FARMAKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS0 6 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 25
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TFR799 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TFR700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TFR700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TFR700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TFR700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TFR800 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IS2 2 3 8
TFR801 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IIS3 2 4 10
TFR802 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IIIS4 2 5 12
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi183
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi57
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240