Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Programı(Tezsiz/İ.Ö.)
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SEF650 SAĞLIK EKONOMİSİ ve FİNANSMANINDA ARAŞ.YÖN.YAY. ETZ3 0 3 6
SEF657 SAĞLIK FİNANSMANINA GİRİŞZ3 0 3 7
SEF658 SAĞLIK EKONOMİSİNE GİRİŞZ3 0 3 7
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 0 9 20
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SEF654 İKTİSAT TEORİSİS3 0 3 5
SEF655 SAĞLIK EKONOMİSİNDE TEMEL İSTATİSTİKS3 0 3 5
SEF656 SAĞ EKO ve SAĞ FİNANS EPİDEMİYOLOJİNİN YERİ ve KULS3 0 3 5
SEF661 SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARIS3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SEF659 SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRMELERİNE GİRİŞZ3 0 3 5
SEF660 SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRMELERİNDE MODELLEMEZ3 0 3 5
SEF662 SAĞLIK POLİTİKASI ve SİGORTA SİSTEMLERİZ3 0 3 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 0 9 15
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SEF651 RUHSATLANDIRMADA TEKNOLOJİK DEĞERLENDİRMELER ve YAS3 0 3 5
SEF652 SAĞLIK SONUÇ ARAŞTIRMALARIS3 0 3 5
SEF653 RUHSATLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA AKILCI ve GÜVENLİ İLS3 0 3 5
SEF663 SAĞLIK FİNANSMANI ve POLİTİKASI ANALİZİNDE ARAŞTIRS3 0 3 8
SEF664 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SEF698 DÖNEM PROJESİZ0 2 0 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SEF665 SAĞ. EKONOMİSİ ve SAĞLIK FİNANSMANI AÇISINDAN ETİKS3 0 3 10
SEF666 BİLİMSEL YAYIN DEĞERLENDİRMES3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi45
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi45
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı90