Uluslararası İlişkiler Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT601 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİZ3 0 3 8
INT637 ARAŞTIRMA METODLARI ve ETİĞİZ3 0 3 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 0 6 16
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT605 TÜRK DIŞ POLİTİKASI S3 0 3 7
INT633 SU POLİTİKALARIS3 0 3 7
INT635 ORTA DOĞU SİYASETİS3 0 3 7
INT641 RUSYA SİYASETİS3 0 3 7
INT643 ABD DIŞ POLİTİKASIS3 0 3 7
INT645 ULUSLARARASİ TİCARET TEORİSİ ve POLİTİKASİS3 0 3 7
INT651 SINIRAŞAN NÜFUS HAREKETLERİ ve DÜNYA SİYASETİS3 0 3 7
INT653 BARIŞ ÇALIŞMALARI S3 0 3 7
INT655 ASYA-PASİFİK SİYASETİS3 0 3 7
INT657 TÜRKİYE EKONOMİSİS3 0 3 7
INT659 AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNDE KONULARS3 0 3 7
INT679 ENERJİ GÜVENLİĞİS3 0 3 7
INT687 ULUSLARARASI ADALET ve İNSAN HAKLARIS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 14
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT622 SEMİNERZ0 2 0 9
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 9
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT608 BALKAN SİYASETİS3 0 3 7
INT630 GÜVENLİK ÇALIŞMALARIS3 0 3 7
INT634 ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜS3 0 3 7
INT640 DÜNYA SİYASETİNDE GÜNCEL KONULARS3 0 3 7
INT644 DIŞ POLİTİKA OLUŞUMUNDA ETNİSİTE ve MİLLİYETÇİLİKS3 0 3 7
INT648 KAFKASYA ve ORTA ASYA SİYASETİS3 0 3 7
INT650 KÜRESELLEŞME ve DÜNYA SİYASETİS3 0 3 7
INT652 DİPLOMASİ TARİHİS3 0 3 7
INT654 DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİS3 0 3 7
INT656 ULUSLARARASI HUKUK KONULARIS3 0 3 7
INT662 KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ ÖNLENMESİS3 0 3 7
INT664 DÜNYA EKONOMİSİNDE KRİZLERS3 0 3 7
INT666 AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ TEORİSİ ve POLİTİKALARIS3 0 3 7
INT668 İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME TEORİSİS3 0 3 7
INT670 ARAP-İSRAİL UYUŞMAZLIĞIS3 0 3 7
INT672 MEKAN, GÜÇ ve JEOPOLİTİKS3 0 3 7
INT674 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DIŞ POLİTİKA ANALİZİS3 0 3 7
INT678 ELEŞTİREL GÜVENLİK ÇALIŞMALARIS3 0 3 7
INT680 ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİKS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
INT600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi85
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi35
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120