Tarih Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAR685 TARİH ARAŞTIRMA SEMİNERİZ0 2 0 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 6
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAR605 OSMANLI PALEOGRAFYASIS3 0 3 6
TAR607 ORTA ASYA TÜRK TARİHİS3 0 3 6
TAR615 OSMANLI TARİHİ IS3 0 3 6
TAR627 TARİH METODOLOJİSİS3 0 3 6
TAR629 DÜNDEN BUGÜNE TARİH YAZICILIĞI IS3 0 3 6
TAR631 İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ IS3 0 3 6
TAR635 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI IS3 0 3 6
TAR637 KLASİK DEVİR OSMANLI MEDENİYETİS3 0 3 6
TAR639 AVRUPA TARİHİ IS3 0 3 6
TAR641 ULUSLARARASI İLİŞKİLER IS3 0 3 6
TAR645 SOSYAL TARİH KAYNAKLARI ve BİLGİSAYARS3 0 3 6
TAR647 SÖMÜRGECİLİK TARİHİS3 0 3 6
TAR649 OSMANLI YENİLEŞMESİS3 0 3 6
TAR655 ÇAĞDAŞLAŞMA DÖNEMİ TÜRK BİLİM TARİHİS3 0 3 6
TAR659 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE'DE SİYASAL GELİŞMELER (1908-1960)S3 0 3 6
TAR661 KLASİK DÖNEM İSLAM TARİHİS3 0 3 6
TAR665 TARİH ve STRATEJİS3 0 3 6
TAR667 AVRUPA ASKERİ TARİHİ (1453-1815)S3 0 3 6
TAR671 BİLİM ve TEKNOLOJİ TARİHİ IS3 0 3 6
TAR673 RUSYA ve SOVYETLER BİRLİĞİ TARİHİS3 0 3 6
TAR675 CUMHURİYETİN SOSYO-KÜLTÜREL TARİHİ IS3 0 3 6
TAR677 OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA KADININ TARİHİS3 0 3 6
TAR679 OSMANLI ARAP EYALETLERİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISIS3 0 3 6
TAR681 SOSYAL AĞ ANALİZİ ve TARİHE UYGULANMASIS3 0 3 6
TAR683 OSMANLI DAĞILMA SÜRECİNDE MİLLİYETÇİLİK ve BAĞ. HAS3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 24
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAR652 TARİH ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM ve TEKNİKLER ve ARAŞTIRMA ETİĞİZ3 0 3 12
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 12
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAR606 OSMANLI DİPLOMATİĞİS3 0 3 6
TAR616 OSMANLI TARİHİ IIS3 0 3 6
TAR630 DÜNDEN BUGÜNE TARİH YAZICILIĞI IIS3 0 3 6
TAR632 İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ IIS3 0 3 6
TAR634 ANADOLU SELÇUKLU ve BEYLİKLER DÖNEMİS3 0 3 6
TAR636 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI IIS3 0 3 6
TAR640 AVRUPA TARİHİ IIS3 0 3 6
TAR642 ULUSLARARASI İLİŞKİLER IIS3 0 3 6
TAR644 BALKAN TARİHİS3 0 3 6
TAR646 KOLLEKTİF BİYOGRAFİ ÇALIŞMALARI ve BİLGİSAYARS3 0 3 6
TAR650 19. YY TÜRK FİKİR HAYATIS3 0 3 6
TAR656 KLASİK DÖNEM OSMANLI SOSYAL TARİHİS3 0 3 6
TAR658 İSLAM MEDENİYETİ ve KURUMLARI TARİHİS3 0 3 6
TAR668 OSMANLI ASKERİ TARİHİ (1300-1914)S3 0 3 6
TAR670 MODERNLEŞME DÖNEMİ OSMANLI YÖNETİM TARİHİS3 0 3 6
TAR672 BİLİM ve TEKNOLOJİ TARİHİ IIS3 0 3 6
TAR676 CUMHURİYETİN SOSYO-KÜLTÜREL TARİHİ IIS3 0 3 6
TAR678 ORTADOĞU'DA TOPLUM, KÜLTÜR ve SİYASETS3 0 3 6
TAR680 OSMANLI'DAN CUMHURİYETE TÜRK EĞİTİM TARİHİS3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 18
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAR600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TAR600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi78
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi42
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120