Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS606 FEMİNİST KURAMLARZ3 0 3 7
SOS607 KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARINA GİRİŞZ3 0 3 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 0 6 15
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS609 TÜRKİYE'DE SİYASİ DÜŞÜNCE ve KADINS3 0 3 8
SOS619 KÜLTÜR ve TOPLUMSAL CİNSİYETS3 0 3 8
SOS621 FEMİNİST METODOLOJİS3 0 3 7
SOS623 KADIN ve YAŞLANMAS3 0 3 7
SOS637 ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINS3 0 3 8
SOS639 KADIN ve KALKINMAS3 0 3 7
SOS649 TOPLUMSAL CİNSİYET ve ŞİDDETS3 0 3 7
SOS663 KLASİK METİNLERDE KADIN ANLATILARIS3 0 3 8
SOS667 MEDYA ve TOPLUMSAL CİNSİYETS3 0 3 7
SOS687 QUEER TEORİ ve QUEER ÇALIŞMALARIS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS605 KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI SEMİNERİZ0 2 0 7
SOS608 KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEZ3 0 3 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 15
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS610 TÜRKİYE'DE EŞİTLİK POLİTİKALARI ve FEMİNİZMS3 0 3 7
SOS620 TOPLUMSAL CİNSİYET ve BEDENS3 0 3 8
SOS622 KADIN ve GÖÇS3 0 3 8
SOS624 KADIN ve LİDERLİKS3 0 3 8
SOS640 KADIN ve DİNS3 0 3 7
SOS646 TOPLUMSAL CİNSİYET ve KİMLİK İNŞASIS3 0 3 7
SOS647 FEMİNİST BİYOETİKS3 0 3 8
SOS648 TOPLUMSAL CİNSİYET, KADIN ve SAĞLIKS3 0 3 7
SOS650 ULUSAL ve ULUSLARARASI HUKUKTA KADINS3 0 3 7
SOS686 ERKEKLİK ÇALIŞMALARIS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SOS600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi90
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi30
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120