Sosyal Hizmet Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO706 ALAN ÇALIŞMASI IZ1 4 3 10
SHO781 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve YAYIN ETİĞİZ3 0 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 4 6 20
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO702 GÖÇ UYUM ve SOSYAL BÜTÜNLEŞMES3 0 3 10
SHO703 SOSYAL HİZMETTE GÖÇ ve TRAVMAS3 3 0 10
SHO721 SOSYAL BİLİMLER ve SOSYAL HİZMET S3 0 3 10
SHO723 SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ S2 2 3 10
SHO728 TOPLUMLA SOSYAL HİZMET S3 0 3 10
SHO737 FEMİNİST KURAM, METODOLOJİ ve SOSYAL HİZMETS3 0 3 10
SHO738 KÜRESELLEŞME ve ULUSÖTESİ SOSYAL HİZMETS3 0 3 10
SHO739 SOSYAL HİZMET İÇİN GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMIS3 0 3 10
SHO741 ERGENLE KLİNİK SOSYAL HİZMETS3 0 3 10
SHO780 SOSYAL HİZMETTE İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO726 ALAN ÇALIŞMASI IIZ1 4 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 1 4 3 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO701 GÖÇ POLİTİKALARIS3 0 3 10
SHO725 SOSYAL HİZMET ÖRGÜTLERİNDE YÖNETİM S3 0 3 10
SHO727 KLİNİK SOSYAL HİZMET KURAMLARI S3 0 3 10
SHO729 BİREYLERLE SOSYAL HİZMET S3 0 3 10
SHO732 GRUPLARLA SOSYAL HİZMET S3 0 3 10
SHO736 KENTSEL DEĞİŞME ve KENTSEL SORUNLAR S3 0 3 10
SHO744 AİLELERLE KLİNİK SOSYAL HİZMETS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO707 SEMİNER Z0 2 0 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO714 NİTEL ARAŞTIRMA TASARIMI S3 0 3 10
SHO724 SOSYAL POLİTİKA ANALİZİ S3 0 3 10
SHO734 İNSAN HAKLARI ve SOSYAL HİZMET S3 0 3 10
SHO776 SOSYAL HİZMETTE ETİK S3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO800 DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SHO700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi190
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi50
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240