Siyaset Bilimi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KAY663 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMAZ3 0 3 8
KAY664 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİZ3 0 3 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 0 6 16
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KAY611 SİYASAL ONTOLOJİS3 0 3 7
KAY613 TÜRKİYE'DE DİN ve SİYASETS3 0 3 7
KAY625 MEKAN ve POLİTİKAS3 0 3 7
KAY627 TÜRKİYE'DE SOL HAREKETLERS3 0 3 7
KAY629 ÇAĞDAŞ DÜNYADA TOPLUM ve SİYASETS3 0 3 7
KAY635 TÜRKİYE'DE SİYASİ AKIMLARS3 0 3 8
KAY636 DEMOKRASİ KURAMLARIS3 0 3 7
KAY667 TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI S3 0 3 7
KAY669 TÜRKİYE'DE SİYASAL PARTİLERS3 0 3 7
KAY673 KARŞILAŞTIRMALI SİYASETS3 0 3 8
KAY675 DEVLET KURAMLARIS3 0 3 7
KAY677 SİYASAL İDEOLOJİLERS3 0 3 7
KAY681 MİLLİYETÇİLİK KURAMLARIS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 14
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KAY660 SİYASET BİLİMİ SEMİNERİZ0 2 0 3
KAY661 SİYASET KURAMIZ3 0 3 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 9
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KAY610 TÜRKİYE'DE SOSYAL ve SİYASAL DÖNÜŞÜMS3 0 3 7
KAY612 SİYASET ve HATIRATS3 0 3 7
KAY626 TOPLUMSAL CİNSİYETİN POLİTİK EKONOMİSİS3 0 3 7
KAY644 SİYASET FELSEFESİ ve TOPLUMSAL TARİHS3 0 3 7
KAY646 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLERS3 0 3 7
KAY650 SİYASET FELSEFESİNDE GÜNCEL TARTIŞMALARS3 0 3 7
KAY666 TÜRKİYE'DE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİS3 0 3 7
KAY670 TÜRKİYE'DE SİYASAL DÜŞÜNCE ve KADINS3 0 3 7
KAY674 SİYASAL İKTİSAT KURAMLARIS3 0 3 7
KAY676 AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SİYASETS3 0 3 7
KAY678 GÖÇ ÇALIŞMALARIS3 0 3 7
KAY680 UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KAY600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KAY600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi85
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi35
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120