Siyaset Bilimi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKB600 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMAS3 0 3 8
SKB623 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİS3 0 3 8
SKB625 ANAYASA SORUNLARIS3 0 3 7
SKB627 TÜRKİYE'DE SİYASAL HAYATS3 0 3 8
SKB629 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISIS3 0 3 7
SKB631 DEVLET KURAMLARIS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKB612 TÜRKİYE'DE SİYASAL AKIMLARS3 0 3 7
SKB614 AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYES3 0 3 7
SKB616 SİYASET KURAMIS3 0 3 9
SKB618 DEMOKRASİ MODELLERİS3 0 3 7
SKB619 ENERJİ POLİTİKALARI ve HUKUKUS3 0 3 7
SKB620 HUKUK ve SİYASETS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKB621 DÖNEM PROJESİZ0 2 0 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 6
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKB633 KARŞILAŞTIRMALI SİYASETS3 0 3 8
SKB635 TÜRKİYE'DE GÜNCEL SİYASAL TARTIŞMALARS3 0 3 8
SKB637 SİYASAL İDEOLOJİLERS3 0 3 8
SKB639 İNSAN HAKLARI ve DEMOKRASİS3 0 3 7
SKB641 SİYASET ve MEDYAS3 0 3 8
SKB645 ORTADOĞU'DA SİYASETS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 24
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi6
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi84
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı90