Sağlık Yönetimi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKY744 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİM TEORİLERİZ3 0 3 9
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 9
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKY724 SAĞLIK EKONOMİSİS3 0 3 7
SKY736 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM ve LİDERLİKS3 0 3 7
SKY746 SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMAN ve SUNUM SİSTEMLERİS3 0 3 7
SKY747 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTENİN ÖLÇÜLMESİ ve DEĞ.S3 0 3 7
SKY748 AVRUPA BİRLİĞİ SAĞLIK POLİTİKALARI ve SİSTEMLERİS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKY745 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNT. ve YAYIN ETİĞİZ3 0 3 9
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 9
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKY733 SAĞLIK POLİTİKASI ANALİZİS3 0 3 7
SKY739 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA ve PAZAR ARAŞ.S3 0 3 7
SKY740 SAĞLIK HİZMETLERİNDE SONUÇLARIN YÖN. ve PERF. ÖLÇ.S3 0 3 7
SKY741 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE İYİLEŞTİRME ve AKREDİ.S3 0 3 7
SKY743 SAĞLIK ve EKONOMİK GELİŞMES3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKY790 SAĞLIK ve HASTANE YÖNETİMİNDE SEMİNERZ0 2 0 9
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 9
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKY728 SAĞLIK KURUMLARI TASARIMI ve DEĞERLENDİRMESİS3 0 3 7
SKY737 SAĞLIK KURUMLARINDA SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİS3 0 3 7
SKY738 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ ve YÖNETİMİS3 0 3 8
SKY742 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİ ANALİZ ve MALİYET YÖN.S3 0 3 7
SKY749 SAĞLIK SOSYOLOJİSİS3 0 3 7
SKY750 SAĞLIK TURİZMİS3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKY800 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKY700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKY700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKY700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SKY700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi177
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi63
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240