Maliye Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
MAB625 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ ve ÖZELLEŞTİRME S3 0 3 6
MAB627 KAMU HARCAMALARI ANALİZİS3 0 3 8
MAB629 VERGİ USUL ve İCRA HUKUKUS3 0 3 6
MAB637 KAMU POLİTİKALARININ REFAH İKTİSADIS3 0 3 6
MAB639 VERGİLEMENİN MİKRO İKTİSADİ ANALİZİS3 0 3 6
MAB641 MALİYE POLİTİKASI YÖNETİMİS3 0 3 6
MAB643 MALİ YERELLEŞMES3 0 3 6
MAB645 KÜRESEL MALİ İLİŞKİLERS3 0 3 6
MAB651 MİKRO EKONOMİK ANALİZS3 0 3 7
MAB653 KAMU TERCİHİ TEORİSİS3 0 3 7
MAB655 AVRUPA BİRLİĞİ MALİYESİ ve BÜTÇESİS3 0 3 6
MAB657 KAMU MALİ YÖNETİM ve DENETİMİS3 0 3 6
MAB659 EKONOMETRİK YÖNTEMLERS3 0 3 6
MAB661 VERGİ HUKUKU UYGULAMALARIS3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
MAB646 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve YAYIN ETİĞİZ3 0 3 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 6
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
MAB622 KAMU GELİRLERİ ANALİZİS3 0 3 8
MAB626 REGÜLÂSYON EKONOMİSİS3 0 3 6
MAB638 FAYDA MALİYET ANALİZİS3 0 3 6
MAB640 VERGİ POLİTİKALARININ MAKRO İKTİSADİ ANALİZİS3 0 3 6
MAB642 KAMU BORÇLANMA TEORİ ve POLİTİKALARIS3 0 3 6
MAB644 KALKINMA ve KAMU POLİTİKALARIS3 0 3 6
MAB652 MAKRO EKONOMİK ANALİZS3 0 3 6
MAB654 AVRUPA BİRLİĞİ'NDE VERGİLENDİRMES3 0 3 6
MAB656 EKONOMİ ve HUKUKS3 0 3 7
MAB658 VERGİLEME İLKELERİ ve POLİTİKALARIS3 0 3 6
MAB660 MALİYE POLİTİKASI ANALİZİS3 0 3 6
MAB662 VERGİ YARGILAMA HUKUKUS3 0 3 6
MAB664 TÜRK VERGİ SİSTEMİ UYGULAMALARS3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 24
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
MAB630 DÖNEM PROJESİZ0 2 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 30
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi36
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi54
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı90