Bilişim Hukuku Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BİH601 TEMEL HUKUKS3 0 3 7.5
BİH603 TİCARET HUKUKUS3 0 3 7.5
BİH605 BİLGİ TEKNOLOJİSİS3 0 3 7.5
BİH609 ÖRGÜTLERDE BİLGİ SİSTEMİ YÖNETİMİS3 0 3 7.5
BİH611 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUS3 0 3 7.5
BİH614 ADLİ BİLİŞİMS3 0 3 7.5
BİH625 CEZA HUKUKUS3 0 3 7.5
BİH627 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIS3 0 3 7.5
BİH629 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKALARIS3 0 3 7.5
BİH633 İSTİHBARAT HUKUKUS3 0 3 7.5
BİH634 E-NOTERLİK HUKUKUS3 0 3 7.5
BİH638 ULUSLARARASI HUKUKTA ÖZEL YAŞAMIN KORUNMASIS3 0 3 7.5
BİH641 BİLİŞİM ÇAĞINDA SEÇİMLER ve MEDYAS3 0 3 7
BİH644 KORUMA TEDBİRİ OLARAK BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN DELİLS3 0 3 7.5
BİH646 BİLİŞİM ÇAĞINDA ÇOCUK HAKLARIS3 0 3 8.5
BİH648 GENEL KAMU HUKUKU ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİS3 0 3 8.5
BİH649 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve ETİKS3 0 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BİH604 YAZILIM TEMELLERİS3 0 3 7.5
BİH608 E-TİCARETS3 0 3 7.5
BİH610 BİLİŞİM SUÇLARIS3 0 3 7.5
BİH613 BİLİŞİM ve ETİKS3 0 3 7.5
BİH618 İLETİŞİM HUKUKUS3 0 3 7.5
BİH624 GÖZETLEME ve DİNLEME TEKNOLOJİLERİS3 0 3 7.5
BİH626 İNTERNET ve İNTERNET TEKNOLOJİLERİS3 0 3 7.5
BİH628 E-DEVLETS3 0 3 7.5
BİH630 YENİ TEKNOLOJİLER ve ÇALIŞMA HUKUKUS3 0 3 7.5
BİH632 KİŞİLİK HAKLARININ İNTERNET ORTAMINDA KORUNMASIS3 0 3 7.5
BİH634 E-NOTERLİK HUKUKUS3 0 3 7.5
BİH636 KAMUSAL ALANIN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ ve BİLİŞİMS3 0 3 7.5
BİH640 TELEKOMÜNİKASYON HUKUKUS3 0 3 7.5
BİH642 CEZA MUHAKEMESİNDE ELEKTRONİK DELİLS3 0 3 7.5
BİH645 YENİ MEDYA,TOPLUM ve KÜLTÜRS3 0 3 7.5
BİH647 BİLİŞİM ÇAĞINDA YÜRÜTMES3 0 3 9.5
BİH652 KÜRESEL HUKUKİ DÜZEN ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİS3 0 3 7.5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BİH620 PROJEZ1 2 2 15
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 1 2 2 15
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BİH612 SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA ve KANUN YOLLARIS3 0 3 7.5
BİH615 BİLGİ GÜVENLİĞİS3 0 3 7.5
BİH619 BİLİRKİŞİLİK ve RAPORLANDIRMAS3 0 3 7.5
BİH622 İSTİHBARAT TEKNOLOJİLERİS3 0 3 7.5
BİH631 YENİ TEKNOLOJİLER ve ÇALIŞANLARIN HAKLARIS3 0 3 7.5
BİH635 ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİS3 0 3 7.5
BİH637 BİLİŞİMİN EKONOMİ POLİTİĞİS3 0 3 7.5
BİH639 İSPAT HUKUKUNDA ELEKTRONİK BELGES3 0 3 7.5
BİH643 ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve İLETİŞİMS3 0 3 7.5
BİH650 İNTERNET ORTAMINDA İŞÇİ ve İŞVEREN İLİŞKİLERİS3 0 3
BİH653 TEKNOLOJİK GELİŞMELER ve ÇALIŞANLARIN HAKLARIS3 0 3 7.5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi15
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi75
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı90