Kamu Hukuku Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KHK730 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve ETİKZ3 0 3 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 8
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HUK601 HUKUK ve ETİK (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ)S3 0 3 7.5
HUK602 ULUSLARARASI CEZA YARGILAMALARI(ANADOLU ÜNİ.)S3 0 3 7.5
HUK603 ÇEVRE CEZA HUKUKU (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ)S3 0 3 7.5
KHK703 DEVLET KURAMIS3 0 3 8
KHK713 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI HUKUKUS3 0 3 7
KHK715 EKONOMİK KAMU HUKUKU ve İDARENİN ETKİNLİK ALANIS3 0 3 8
KHK717 CEZA HUKUKU ÖZEL KONULARS3 0 3 7
KHK720 HUKUK ve TOPLUMS3 0 3 8
KHK725 KARŞILAŞTIRMALI HÜKÜMET SİSTEMLERİS3 0 3 7
KHK735 ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLER S3 3 3 10
KHK740 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KORUMA TEDBİRLERİS3 0 3 10
KHK743 İDARENİN MALİ SORUMLULUĞUS3 0 3 10
KHK744 ÜÇÜNCÜ DÜNYA PERSPEKTİFİNDE ELEŞTİREL ULUSLARARASI HUKUK OKUMALARI S3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 22
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KHK734 SEMİNERZ0 2 0 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HUK604 HÜKÜMET SİSTEMLERİ (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ)S3 0 3 7.5
HUK605 ADİL YARGILANMA HAKKI BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİ HS3 0 3 7.5
HUK648 HUKUK METODOLOJİSİ (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ)S3 0 3 7.5
KHK704 ANAYASA YAPIM SÜRECİS3 0 3 7
KHK716 İNSAN HAKLARI KURAMIS3 0 3 8
KHK719 ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİS3 0 3 7
KHK722 ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUS3 0 3 8
KHK723 SOSYAL TEORİ ve HUKUKS3 0 3 7
KHK729 ÖRGÜTLÜ SUÇLARS3 0 3 10
KHK732 ULUSLARARASI HUKUKTA KİŞİLİKS3 0 3 10
KHK736 SOVYET HUKUKUS3 0 3 10
KHK737 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ÖZEL KONULARS3 0 3 10
KHK742 ÖRGÜTLÜ SUÇLARS3 0 3 10
KHK745 MARKSİST ve LİBERAL YAKLAŞIM PERSPEKTİFİNDE ELEŞTİREL ULUSLARARASI HUKUK OKUMALARI S3 0 3 10
SBF601 SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİS3 0 3 7.5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HUK607 İDARİ YARGININ GÜNCEL SORUNLARIS3 0 3 7.5
HUK609 AZINLIK HAKLARI HUKUKUS3 0 3 7.5
HUK611 İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU ve TAM YARGI DAVALARIS3 0 3 7.5
KHK702 EKONOMİK ÇIKAR AMACIYLA İŞLENEN SUÇLARS3 0 3 8
KHK706 İDARİ YARGIDA İPTAL DAVASIS3 0 3 8
KHK718 YATIRIM TAHKİMİ OKUMALARIS3 0 3 7
KHK724 VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ GİDERİLMESİS3 0 3 7
KHK726 ABD ANAYASA YARGISINDA İNSAN HAKLARIS3 0 3 8
KHK727 ELEŞTİREL HUKUK ÇALIŞMALARIS3 0 3 7
KHK731 HUKUK ve POLİTİKAS3 0 3 10
KHK733 KÜRESELLEŞME ve HUKUKS3 0 3 10
KHK738 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIS3 0 3 10
KHK741 ULUSLARARASI SUÇLAR ve ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KHK800 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KHK700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KHK700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KHK700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KHK700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi168
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi72
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240