Kamu Hukuku Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KHK651 SEMİNERZ2 2 3 9
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2 2 3 9
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KHK601 HUKUKUN EKONOMİ POLİTİĞİS3 0 3 7
KHK603 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKUS3 0 3 7
KHK605 YENİ LATİN AMERİKAN ANAYASACILIĞIS3 0 3 7
KHK607 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU GÜNCEL SORUNLARS3 0 3 7
KHK609 ULUSLARARASI HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARIS3 0 3 7
KHK611 YABANCI YATIRIMLARIN HUKUKSAL KORUNMASIS3 0 3 7
KHK613 HUKUK ve YARGI ETİĞİS3 0 3 7
KHK615 HUKUK ve EDEBİYATS3 0 3 7
KHK617 ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUS3 0 3 7
KHK619 SOSYAL BİLİMLER ve FELSEFES3 0 3 7
KHK620 İDARE HUKUKU OKUMALARIS3 0 3 7
KHK623 İNSAN HAKLARI ve MEDYAS3 0 3 7
KHK625 İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARS3 0 3 9
KHK627 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURUS3 0 3 9
KHK630 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA S3 0 3 8
KHK631 KANUN HAZIRLAMA ve NORM KOYMAS3 0 3 10
KHK633 HUKUK FELSEFESİNDE SİYASAL DÜŞÜNCE IS3 0 3 10
KHK638 ULUSLARARASI HUKUK KURAMINA GİRİŞS3 0 3 9
KHK639 MUKAYESELİ HUKUKTA YÜRÜTMENİN DÜZENLEME YETKİSİ S3 0 3 7
KHK641 VERGİ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARIS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KHK628 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve ETİKZ3 0 3 9
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 9
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KHK602 ULUSLARARASI HUKUK KURAMINDA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLARS3 0 3 9
KHK604 ANAYASA YARGISININ GÜNCEL SORUNLARIS3 0 3 9
KHK606 CEZA HUKUKU GÜNCEL SORUNLARS3 0 3 9
KHK608 ÇEVRE HUKUKU GÜNCEL SORUNLARS3 0 3 9
KHK610 İDARENİN SÖZLEŞMELERİS3 0 3 9
KHK612 EĞİTİM ve YÜKSEKÖĞRETİM HUKUKUS3 0 3 7
KHK614 ELEŞTİREL HUKUK ÇALIŞMALARIS3 0 3 7
KHK616 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUS3 0 3 7
KHK618 ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİS3 0 3 7
KHK621 İDARİ PARA CEZALARIS3 0 3 7
KHK622 TÜRK DÜNYASININ GÜNCEL SORUNLARI ve ULUSLARARASI KS3 0 3 7
KHK624 SİYASİ PARTİLER ve SEÇİM HUKUKUS3 0 3 7
KHK626 CEZA HUKUKUNDA SUÇA TEŞEBBÜSS3 0 3 9
KHK629 ANTİKİTEDEN MODERNİZME HUKUKUN DÖNÜŞÜMÜS3 0 3 10
KHK632 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIS3 0 3 10
KHK634 HUKUK FELSEFESİNDE SİYASAL DÜŞÜNCE IIS3 0 3 10
KHK635 İŞ KAZALARI ve MESLEK HASTALIKLARINDAN KAYNAKLANAN CEZAİ SORUMLULUKS3 0 3 10
KHK636 İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUKS3 0 3 10
KHK637 ULUSLARARASI ENERJİ HUKUKU S3 0 3 9
KHK640 HUKUKTA BİLİNÇ ve YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARIS3 0 3 7
KHK642 VERGİ CEZA HUKUKUS3 0 3 7
KHK643 BÜTÇE HUKUKU S3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KHK600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KHK600 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi78
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi42
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120