Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
YOD603 ÖRGÜT TEORİSİZ3 0 3 6
YOD605 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞZ3 0 3 6
YOD650 SEMINERZ0 2 0 3
YOD698 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve YAYIN ETİĞİZ3 0 3 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 2 9 21
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
YOD607 GİRİŞİMCİLİK ve ÖRGÜT KÜLTÜRÜS3 0 3 6
YOD609 PROFESYONELLERİN YÖNETİMİS3 0 3 6
YOD611 YÖNETİM ve ORGANİZASYONDA ÖZEL KONULARS3 0 3 6
YOD613 YÖNETİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİS3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
YOD683 YÖNETSEL DAVRANIŞTA UYGULAMALI İSTATİSTİKZ3 0 3 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 6
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
YOD602 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS3 0 3 6
YOD604 STRATEJİK PLANLAMAS3 0 3 6
YOD606 ÖRGÜTSEL GELİŞME ve DEĞİŞMES3 0 3 6
YOD608 ULUSLARARASI YÖNETİMS3 0 3 6
YOD610 İŞLETME ETİĞİS3 0 3 6
YOD612 MÜZAKERE SÜRECİS3 0 3 6
YOD614 İNOVASYON YÖNETİMİS3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 24
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
YOD600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
YOD600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi87
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi33
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120