Turizm İşletmeciliği Uzmanlığı Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TUR648 SEMİNERZ0 2 0 6
TUR649 TURİZM EKONOMİSİZ3 0 3 6
TUR698 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve YAYIN ETİĞİZ3 0 3 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 2 6 18
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TUR651 TURİZMDE YATIRIM ve PROJE DEĞERLEMESİS3 0 3 6
TUR655 TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİMİS3 0 3 6
TUR659 TURİZM İŞLETMELERİNDE PERSONEL YÖNETİMİS3 0 3 6
TUR669 TURİST DAVRANIŞIS3 0 3 6
TUR681 TURİZM İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMAS3 0 3 6
TUR687 TANITMAS3 0 3 6
TUR693 TURİZMDE ÜRÜN ve FİYATLANDIRMA YÖNETİMİS3 0 3 6
TUR699 TURİZMDE GÜNCEL SORUNLARS3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 12
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TUR650 TURİZMDE ARAŞTIRMAZ3 0 3 6
TUR654 TURİZM PAZARLAMASIZ3 0 3 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 0 6 12
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TUR652 TURİZMDE POLİTİKA ve PLANLAMAS3 0 3 6
TUR658 TURİZM ve ÇEVRE SORUNLARIS3 0 3 6
TUR660 TURİZMDE ETİK KONULARS3 0 3 6
TUR664 SEYAHAT ENDÜSTRİSİS3 0 3 6
TUR670 TURİZMDE KANTİTATİF MODELLEMES3 0 3 6
TUR672 TURİZMDE HİZMET ÜRETİMİ YÖNETİMİS3 0 3 6
TUR674 ALTERNATİF TURİZMS3 0 3 6
TUR678 TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETSEL DAVRANIŞS3 0 3 6
TUR680 TURİZM HUKUKUS3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 18
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TUR600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TUR600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi90
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi30
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120