İngiliz Dil Bilimi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
IDB719 SESBİLİM KURAMLARIS3 0 3 10
İDB714 TARİHSEL DİLBİLİMDE YAKLAŞIMLARS3 0 3 10
İDB727 BİÇİMBİLİM KURAMLARIS3 0 3 10
İDB728 TÜRKÇENİN SÖZDİZİMİ S3 0 3 10
İDB729 SÖZDİZİMİNDE ÇAĞDAŞ YÖNELİMLERS3 0 3 10
İDB735 BİÇEMBİLİM ARAŞTIRMALARIS3 0 3 10
İDB756 DİLBİLİM ve GÖSTERGEBİLİMS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İDB701 SEMİNERZ0 2 0 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
IDB717 DİLBİLİM AKIMLARIS3 0 3 10
IDB750 ÇAĞDAŞ DİLBİLİM YORUMLARIS3 0 3 10
İDB711 KURAMSAL KAYNAK İNCELEMELERİS3 0 3 10
İDB731 EDİMBİLİMSEL ANLAMBİLİMS3 0 3 10
İDB751 DİLBİLİMDE İLERİ ALAN ÇALIŞMASIS3 0 3 10
İDB754 KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ ARAŞTIRMALARIS3 0 3 10
İDB761 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ YÖNTEMLERİS3 0 3 10
İDB764 BİLİŞSEL DİLBİLİMS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İDB752 DİLBİLİM ve DİL ÖĞRETİMİ SEMİNERİS3 0 3 10
İDB759 PSİKODİLBİLİM İNCELEMELERİS3 0 3 10
İDB760 ÇEVİRİBİLİM ARAŞTIRMALARIS3 0 3 10
İDB766 KARŞILAŞTIRMALI SÖZLÜKBİLİMS3 0 3 10
İDB768 TOPLUMDİLBİLİMDE YENİ YÖNELİMLERS3 0 3 10
İDB770 DİL FELSEFESİS3 0 3 10
İDB794 DİL ve DÜŞÜNCES3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
IDB800 DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İDB700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İDB700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İDB700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İDB700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi160
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi80
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240