İlköğretim Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İÖB713 BİLİM FELSEFESİZ3 0 3 14
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 14
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İÖB710 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve YAYIN ETİĞİZ2 2 3 14
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2 2 3 14
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İÖB795 SEMİNERZ0 2 0 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İÖB799 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 5 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 5 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İÖB700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İÖB700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İÖB700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İÖB700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Güz

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İÖB701 İLKÖĞRETİMDE TÜRKÇE PROGRAMI GELİŞTİRMES2 2 3 8
İÖB703 İLKÖĞRETİMDE HAYAT ve SOSYAL BİLG. PROG.GELİŞTİRMES2 2 3 8
İÖB704 DERS KİTABI ve ÖĞRETİM ARACI HAZIRLAMAS2 2 3 8
İÖB707 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ PROGRAMI GELİŞTİRMES2 2 3 8
İÖB709 İLKÖĞRETİMDE İLKOKUMA-YAZMA PROGRAMI GELİŞTİRMES2 2 3 8
İÖB711 İLKÖĞRETİMDE KALİTE YÖNETİMİ SORUNLARI&ÇÖZÜMLERİS3 0 3 8

Bahar

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İÖB702 İLKÖĞRET.BİR DERS İÇİN ÖĞRET.&ÖĞRN.KILAVUZU HAZIRLS3 0 3 8
İÖB706 İLKÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİ.S3 0 3 8
İÖB708 İLKÖĞRETİM ARAŞTIRMALARIS2 2 3 8
İÖB712 İLKÖĞRETİMDE ALAN ÇALIŞMASIS2 2 3 8

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İÖB719 İLERİ PEDAGOJİS2 2 3 10
İÖB731 SÖZEL ve SÖZEL OLMAYAN DAVRANIŞ ANALİZİ S2 2 3 10
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi188
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi52
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240