Sağlık İletişimi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SLT611 SAĞLIK İLETİŞİMİ Z3 0 3 8
SLT612 SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve SAĞLIK DAVRANIŞLARIZ3 0 3 8
SLT680 SAĞLIK İLETİŞİMİNDE METOT,METODOLOJİ & YAYIN ETİĞİZ3 0 3 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 0 9 22
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SLT623 SAĞLIK İLETİŞİMİNDE DİJİTAL ANLATILARS3 0 3 8
SLT625 MEDYADA SAĞLIK S3 0 3 8
SLT629 SAĞLIK BAĞLAMLARINDA İLETİŞİMS3 0 3 8
SLT631 TOPLUMA DAYALI KATILIMCI ARAŞTIRMA İLKELERİS2 2 3 8
SLT637 SAĞLIK, KÜLTÜR, İDEOLOJİ S3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SLT677 SAĞLIK İLETİŞİMİ ARAŞTIRMALARI SEMİNERİZ0 2 0 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 6
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SLT640 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve SAĞLIKS3 0 3 8
SLT642 SAĞLIK SÖYLEMLERİ S3 0 3 8
SLT645 SAĞLIK OKURYAZARLIĞIS3 0 3 8
SLT648 SAĞLIK BİLGİLERİNİN ETKİN KULLANIMI S3 0 3 8
SLT650 SAĞLIK KAMPANYALARI ve MEDYADA SAVUNUCULUKS3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 24
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SLT600. ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SLT600. ÖZEL KONULAR.Z4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi88
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi32
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120