Kültürel Çalışmalar ve Medya Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KLM611 KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA GİRİŞZ3 0 3 6
KLM680 SOSYAL BİLİMLERDE METOT, METODOLOJİ ve ETİKZ3 0 3 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 0 6 12
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KLM612 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİS3 0 3 6
KLM614 GÖRSEL ANTROPOLOJİS3 0 3 6
KLM615 KÜLTÜR TARİHİNDE İLERİ ARAŞTIRMALARS3 0 3 6
KLM636 ANLATI ARAŞTIRMALARI ve ANALİZİS3 0 3 6
KLM641 EDEBİYAT ve İLETİŞİMS3 0 3 6
KLM643 TOPLUMSAL CİNSİYET ve DİLS3 0 3 6
KLM644 İZLEYİCİ ARAŞTIRMALARI ve ALIMLAMA ÇALIŞMALARIS3 0 3 6
KLM645 CİNSİYET REJİMLERİ ve KÜLTÜRS3 0 3 6
KLM647 BELLEK ÇALIŞMALARIS3 0 3 6
KLM648 DİJİTAL ANLATILARS3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 18
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KLM613 KÜLTÜR KURAMLARIZ3 0 3 9
KLM677 KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI ve UYGULAMALARI SEMİNERİZ0 2 0 9
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 18
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KLM621 TÜRKİYE ETHOSU: FİKİRLER, AKIMLAR, YÖNELİMLERS3 0 3 6
KLM622 TÜRKİYE'DE KÜLTÜR POLİTİKASIS3 0 3 6
KLM623 ERKEKLİK KÜLTÜRLERİS3 0 3 6
KLM630 ÇİN, JAPONYA ve KORE'DE KÜLTÜR POLİTİKALARI ve YARATICI ENDÜSTRİLERS3 0 3 6
KLM631 JAPONYA'DA MEDYA ve POPÜLER KÜLTÜRS3 0 3 6
KLM632 ORTADOĞU'DA KÜLTÜR ve SİYASETS3 0 3 6
KLM640 MADDİ KÜLTÜR ve İLETİŞİMS3 0 3 6
KLM642 POPÜLER KÜLTÜR ÇÖZÜMLEMELERİS3 0 3 6
KLM646 GÜNDELİK HAYAT ETNOGRAFİSİS3 0 3 6
KLM649 DİJİTAL ETNOGRAFİS3 0 3 6
KLM661 GÖRSEL ANTROPOLOJİ UYGULAMALARIS2 2 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 12
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KLM600-1 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KLM600-2 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi90
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi30
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120