İletişim Bilimleri Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT770 İLETİŞİM BİLİMLERİNDE PARADİGMALAR ve KURAMCILARZ3 0 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT710 MEDYA ve İDEOLOJİS3 0 3 10
İLT711 SİVİL TOPLUM, HEGEMONYA ve MEDYAS3 0 3 10
İLT712 MEDYA ve KAMUSAL ALANS3 0 3 10
İLT713 MEDYA ve İNSAN HAKLARIS3 0 3 10
İLT714 ULUSLARARASI MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİS3 0 3 10
İLT715 MEDYA ETNOGRAFİSİS3 0 3 10
İLT716 GÜNDELİK HAYATIN TARİHİS3 0 3 10
İLT717 GÜNDELİK HAYAT İNCELEMELERİS3 0 3 10
İLT738 NOSTALJİ, MELANKOLİ, BELLEKS3 0 3 10
İLT741 SANAT FELSEFESİ ve İLETİŞİMS3 0 3 10
İLT745 KÜLT FİLMLERS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT777 İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ve KÜLTÜREL İNCELEMELER SEMİNZ0 2 0 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT718 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE KURAMSAL TARTIŞMALARS3 0 3 10
İLT719 GÖÇMENLİK ve KİMLİKS3 0 3 10
İLT720 KENT'E BAKMAK: RİTM, RUTİN, RİTÜELS3 0 3 10
İLT721 TARİHTE SEYAHAT, SEYYAHLAR ve KÜLTÜREL KARŞILAMAS3 0 3 10
İLT722 NESNE, KÜLTÜR, İLETİŞİMS3 0 3 10
İLT723 DUYGULAR SOSYOLOJİSİS3 0 3 10
İLT724 KADIN ANLATILARIS3 0 3 10
İLT725 BİYOPOLİTİKAS3 0 3 10
İLT736 MODERNİTE, SİYASET ve SİNEMAS3 0 3 10
İLT737 YENİ MEDYA ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNS3 0 3 10
İLT740 SAĞLIK İLETİŞİMİ KURAMLARI ve GÜNCEL TARTIŞMALARIS3 0 3 10
İLT746 YARATICI ENDÜSTRİLER, EKONOMİLER ve İLETİŞİMS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT726 ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİS3 0 3 10
İLT727 TOPLUMSAL GÖSTERGEBİLİMS3 0 3 10
İLT728 TELEVİZYON ÇALIŞMALARIS3 0 3 10
İLT729 SİNEMADA İZLEYİCİ ARAŞTIRMALARI ve ALIMLAMA ÇALIŞMS3 0 3 10
İLT730 YENİ TÜRKİYE SİNEMASIS3 0 3 10
İLT731 AVRUPA SANAT SİNEMASIS3 0 3 10
İLT732 DİJİTAL KÜLTÜRLERS3 0 3 10
İLT733 YEMEK, KÜLTÜR, KİMLİKS3 0 3 10
İLT734 YENİ MEDYA SOSYOLOJİSİ: KURAMLAR ve KAVRAMLARS3 0 3 10
İLT735 FİLM KURAMLARIS3 0 3 10
İLT742 ÇAĞDAŞ FRANSIZ FELSEFESİ ve İLETİŞİM ÇALIŞMALARIS3 0 3 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT800 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT700-1 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT700-2 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT700-3 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İLT700-4 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi170
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi70
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240