Eğitim Programları ve Öğretim Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EPO618-01 GELİŞİM ve ÖĞRENME KURAMLARIZ3 0 3 8
EPO642-01 PROGRAM GELİŞTİRME ve DEĞERLENDİRME IZ3 0 3 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 0 6 16
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EPO604 HİZMET İÇİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME S3 0 3 7
EPO605 ORTA ÖĞRETİMDE PROGRAM GELİŞTİRMES3 0 3 7
EPO606 İNSAN İLİŞKİLERİ ve İLETİŞİMS3 0 3 7
EPO610 YAŞAM BOYU ÖĞRENME ve YETİŞKİN EĞİTİMİS3 0 3 7
EPO620 BİLGİSAYARDA ÖĞRETİM TASARIMIS3 0 3 7
OLC609-01 EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMES3 0 3 7
OLC645 EĞİTİM İSTATİSTİĞİS3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 14
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EPO602 DİSİPLİNLERARASI YETİŞEK SEMİNERİZ0 2 0 7
EPO677 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve YAYIN ETİĞİZ3 0 3 7
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 14
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EPO607 YÜKSEK ÖĞRETİMDE PROGRAM GELİŞTİRMES3 0 3 7
EPO612 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME YAKLAŞIMLARIS3 0 3 7
EPO614 ÖĞRENME STRATEJİLERİS3 0 3 7
EPO615 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRMES3 0 3 7
EPO640-01 ÖĞRETİMİ DÜZENLEME YAKLAŞIMLARIS3 0 3 8
EPO643-01 PROGRAM GELİŞTİRME ve DEĞERLENDİRME IIS3 0 3 8
OLC676 TEST GELİŞTİRME TEKNİKLERİS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EPO600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EPO600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi90
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi30
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120