Psikiyatri Hemşireliği Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HRS701 RUH SAĞLIĞI ve PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ IZ3 0 3 8
HRS710 RUHSAĞLIĞI ve PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI IZ1 8 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 8 6 18
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 12
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HRS703 RUH SAĞLIĞI ve PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ IIZ2 0 2 6
HRS712 RUH SAĞLIĞI ve PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA. IIZ1 8 5 11
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 8 7 17
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 13
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HRS705 RUH SAĞLIĞI ve PSİKİYATRİ HEMŞ. KAVRAMSAL MODELZ2 2 3 6
HRS714 SEMİNERZ0 2 0 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2 4 3 9
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HRS799 DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HRS700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HRS700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HRS700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HRS700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BİS735 BİYOİSTATİSTİKS3 0 3 7
FEL796 FELSEFEDE MODERNİZM-POSTMODERNİZM TARTIŞMASIS3 0 3 10
HEP704 İLERİ EPİDEMİYOLOJİK YÖNTEMLERS3 0 3 6
HHS717 HEMŞİRELİKTE ARAŞ. YÖNTEMLERİ, ARAŞ. & YAY. IIS2 4 4 6
HRS730 İLERİ KLİNİK UYGULAMAS1 32 17 30
HRS800 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IS2 2 3 8
HRS801 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IIS3 2 4 10
HRS802 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IIIS4 2 5 12
İÖB710 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS2 2 3 14
İÖB713 BİLİM FELSEFESİS3 0 3 14
SOS713 GENÇLİK SOSYOLOJİSİS3 0 3 10
SOS717 TÜRKİYE'DE SOSYAL TABAKALAŞMA SİSTEMİS3 0 3 10
SOS718 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİNDE YENİ AKIMLARS3 0 3 10
SOS728 SOSYOLOJİK AÇIDAN YOKSULLUK ve AZGELİŞMİŞLİKS3 0 3 10
SOS733 SOSYAL PROBLEMLERS3 0 3 10
SOS742 ÖRGÜTLÜ SUÇLARS3 0 3 10
SOS745 KADIN ve SUÇS3 0 3 10
SOS773 KADIN ve ÇALIŞMA YAŞAMIS3 0 3 10
SOS785 ULUSÖTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI ve VATANDAŞLIKS3 0 3 10
SOS797 FARKLI SOSYO-KÜLTÜREL YAPILARS3 0 3 10
TET702 BİYOETİKS3 0 3 5
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi194
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi46
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240