Konsültasyon-Liyeson Psikiyatrisi Programı(Tezsiz)
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KLP601 GENEL HASTANE HİZMETLERİNDE PSİK. BOZUKLUKLAR IS2 4 4 10
KLP603 GENEL HASTANE UY. İÇERSİNDE PSİKOTROP İLAÇ. KULLAS2 0 2 6
KLP605 KONSİLTASYON-LİYEZON UYG. ÖZEL DURUMLARS2 0 2 6
KLP609 PSİKİYATRİ GÜNCELLEMES0 4 2 5
KLP612 DANIŞMA- DENETİMS0 4 2 3
SBE601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ...S3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KLP607 GENEL HASTANE HİZMETLERİNDE PSİKOSOSYAL TEDAVİLERZ2 0 2 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2 0 2 3
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BİS605 BİYOİSTATİSTİKS3 0 3 7
KLP602 GENEL HASTANE HİZMETLERİNDE PSK. BOZUKLUKLAR IIS2 4 4 10
KLP604 PSİKOSOMATİK TIPS2 0 2 6
KLP608 PSİKİYATRİK TANI ve BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME ARAÇLARS1 2 2 5
KLP611 KLİNİK DURUMLARS2 0 2 3
TET703 TIP ETİĞİS3 0 3 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 27
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KLP610 DÖNEM PROJESİZ0 2 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 30
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi33
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi57
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı90