İleri Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimler Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SBE601... ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ...Z3 0 3 7
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 23
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TNP615 SEMİNERZ0 2 0 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 27
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TNP600-01 ÖZEL KONULAR IZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TNP600-02 ÖZEL KONULAR IIZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TNP601 GENEL HAST. HİZMETLERİNDE PSİKİYATİK BOZUKLUKLAR IS2 4 4 10
TNP602 GENEL HAST.HİZMETLERİNDEPSİKİYATİKBOZUKLUKLARI II.S2 4 4 10
TNP603 GENEL HASTANE UYGULAMALARI İÇERİSİNDE PSİKOTROP İLS2 0 2 6
TNP604 PSİKOSOMATİK TIPS2 0 2 6
TNP605 KONSÜLTASYON-LİYEZON UYGULAMALARINDA ÖZEL DURUMLARS2 0 2 6
TNP606 DANIŞMA- DENETİMS0 4 2 3
TNP607 GENEL HASTANE HİZMETLERİNDE PSİKOSOSYAL TEDAVİLERS2 0 2 3
TNP608 PSİKİYATRİK TANI ve BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME ARAÇLARS1 2 2 5
TNP609 PSİKİYATRİ GÜNCELLEMES0 4 2 5
TNP610 KLİNİK DURUMLARS2 0 2 3
TNP611 BAZAL GANGLİYONLARIN FONKSİYONEL ANATOMİSİS3 0 3 10
TNP612 HAREKET BOZUKLUKLARI IS2 4 4 10
TNP613 HAREKET BOZUKLUKLARI IIS2 4 4 10
TNP617 DAVRANIŞIN NÖROBİYOLOJİSİNE GİRİŞS3 0 3 10
TNP618 RUHSAL BOZUKLUKLARIN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ S3 0 3 10
TNP620 ENMG KLİNİK UYGULAMA ve ALGORİTMALARIS2 4 4 10
TNP621 KLİNİK ELEKTROFİZYOLOJİDE TEMEL KAVRAMLARS2 4 4 10
TNP622 İĞNE EMG ÇALIŞMALARIS2 4 4 10
TNP623 KORTİKAL UYARIM ELEKTROFİZYOLOJİSİS2 4 4 10
TNP624 SİNİR İLETİM ÇALIŞMALARI ve KLİNİK UYGULAMALARIS2 4 4 10
TNP625 SPİNAL DEVRELER ve NÖROMÜSKÜLER KAVŞAK KLİNİK ELEKS2 4 4 10
TNP626 UYARILMIŞ POTANSİYELLER ve KLİNİK UYGULAMALARIS2 4 4 10
TNP631 KLİNİK NÖROİMMUNOLOJİ IS3 2 4 10
TNP632 KLİNİK NÖROİMMUNOLOJİ IIS3 2 4 10
TNP633 KLİNİK NÖROİMMUNOLOJİ IIIS3 2 4 10
TNP634 KLİNİK NÖROVİROLOJİS2 0 2 3
TNP636 NÖROİMMONOLOJİ LABORATUVARI IS1 4 3 10
TNP651 SEREBROVASKÜLER ATEROSKLEROZS2 4 4 10
TNP653 İNME MEKANİZMALARIS2 4 4 10
TNP656 NÖROSONOLOJİS1 6 4 10
TNP657 İNMELERDE KLİNİK YAKLAŞIMS2 4 4 10
TNP658 KLİNİK NÖROVASKÜLER HEMODİNAMİKS2 4 4 10
TNP665 YAPISAL ve İŞLEVSEL GÖRÜNTÜLEMES3 4 5 10
TNP671 TEMEL NÖROPSİKİYATRİS4 0 4 10
TNP686 KAS ve PERİFERİK SİNİRİN HEREDİTER HASTALIKLARIS2 4 4 10
TNP687 KAS ve PERİFERİK SİNİRİN İNFLAMATUVAR HASTALIKLARIS2 4 4 10
TNP688 NÖROMÜSKÜLER KAVŞAK ve KAS KANAL HASTALIKLARIS2 4 4 10
TNP692 DAVRANIŞ NÖROLOJİSİS2 4 4 10
TNP693 DEMANSS2 4 4 10
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi70
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi50
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120