Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
REH643 FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYONDA DEĞERLENDİRMEZ3 0 3 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 8
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
REH633 FİZYOTERAPİDE HAREKETİN DUYUSAL TEMELİ S3 2 4 8
REH635 AĞRI TEORİLERİ, DEĞERLENDİRME ve FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARIS3 2 4 8
REH637 PERİFERİK SİNİR YARALANMALARINDA FİZYO. ve REH.S3 2 4 8
REH638 KRONİK HASTALIKLARDA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIMS3 0 3 8
REH640 EVDE BAKIM HİZMETLERİS2 2 3 8
REH641 BİYOMEKANİKS3 0 3 8
REH645 ISI-IŞIK ve HİDROTERAPİ UYGULAMALARIS3 2 4 8
REH647 MASAJ TEKNİKLERİS3 2 4 8
REH649 ORTOPEDİK REHABİLİTASYONDA TEMEL PRENSİPLERS3 0 3 8
REH651 GERİATRİK REHABİLİTASYONS2 2 3 8
REH653 GERİATRİK REHABİLİTASYON IIS2 2 3 8
REH657 OROMOTOR DİSFONKSİYON REHABİLİTASYONUS2 2 3 8
REH659 ROMATİZMAL HASTALIKLAR ve FİZYOTERAPİSİS3 0 3 8
REH661 OBSTETRİK ve JİNEKOLOJİDE FİZYOTERAPİS3 0 3 8
REH665 FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS3 0 3 8
REH669 KLİNİK ÇALIŞMA IIS0 8 4 8
REH677 PSİKOMOTOR FİZYOTERAPİS3 0 3 8
REH679 ELDE FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON YAKLAŞIMLARIS3 2 4 8
REH681 YUMUŞAK DOKU YARALANMALARINDA FİZYOTERAPİ ve REHABS3 0 3 8
REH685 RİSKLİ BEBEKLERDE NÖROMOTOR DEĞERLENDİRME S3 0 3 8
REH689 PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA AİLE EĞİTİMİS3 0 3 8
REH691 ONKOLOJİDE KANITA DAYALI FİZYO. ve REH. UYG.S3 0 3 8
REH693 FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA FİZ. ve REKREAS. AKTV.S3 2 4 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 22
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
REH698 SEMİNERZ0 2 0 4
SBE601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ...Z3 0 3 7
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 11
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
REH634 ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDE FİZYOT. REH.S3 2 4 8
REH636 ÇOCUK FİZYOTERAPİSTLİĞİNDE TEMEL KAVRAMLARS3 0 3 8
REH639 PEDİATRİK İNKONTİNANS ve FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYONS3 2 4 8
REH642 KİNEZYOLOJİS3 0 3 8
REH644 ERGONOMİK PRENSİPLERS3 2 4 8
REH646 ELEKTROTERAPİS3 2 4 8
REH648 MOBİLİZASYON ve MANİPULASYON YÖNTEMLERİS3 0 3 8
REH652 NÖROLOJİK REHABİLİTASYONDA TEMEL İLKELERS3 0 3 8
REH658 NORMAL MOTOR GELİŞİMS3 0 3 8
REH660 PEDİATRİK REHABİLİTASYONS3 0 3 8
REH662 KORUYUCU FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYONS3 0 3 8
REH663 PALYATİF BAKIMDA FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYONS3 2 4 8
REH664 SİSTEMİK HASTALIKLARDA EGZERSİZ-FİZİKSEL AKTİVİTES3 0 3 8
REH668 KLİNİK ÇALIŞMA IS0 8 4 8
REH670 PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA KLİNİK PROBLEM ÇÖZMES3 0 3 8
REH673 PELVİK TABAN DİSFONKSİYONUNDA FİZYOTERAPİ ve REHABS3 2 4 8
REH684 KORUYUCU PEDİATRİK REHABİLİTASYONS3 0 3 8
REH686 YENİDOĞAN DÖNEMİNDE FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON S3 0 3 8
REH688 KADIN SAĞLIĞINDA EGZERSİZS3 0 3 8
REH690 ROMATİZMAL HASTALIKLARDA EGZERSİZS3 2 4 8
REH694 TERAPATİK EGZERSİZLER S3 0 3 8
REH696 PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA MOTOR ÖĞRENMES3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 19
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
REH600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
REH600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi79
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi41
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120