Farmakognozi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EFG602 DOĞAL ÜRÜN. ELDE EDİLME YÖN. ve KİM. ÇÖZ. TEM. PR.Z2 2 3 8
EFG623 ECZACILIKTA LİTERATÜR TARAMA TEKNİKLERİZ2 0 2 7
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 2 5 15
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EFG601 DENİZ FARMAKOGNOZİSİNE GİRİŞS2 0 2 5
EFG606 PRİMER METABOLİZMA ÜRÜNLERİNE GİRİŞS2 0 2 7
EFG607 SEK MET. ÜRÜN. -ŞİKİMİK ASİT BİYOSENTEZ YOL. TÜR.S4 0 4 8
EFG608 SEK. MET.ÜRÜNLERİ-ASETAT MEVAL. BİY. YOL. TÜREYEN.S4 0 4 8
EFG626 BİTKİDOKUKÜLTÜRÜ ve BİYOTEKNOLOJİKUYGULAMAALANLARIS2 0 2 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EFG624 FARMAKOGNOZİ SEMİNERİ-IZ0 2 0 3
SBE601... ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ...Z3 0 3 7
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 10
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EFG603 DOĞAL ÜRÜN. KROMATOGRAFİK ÇÖZÜMLEME YÖNTEM. GİRİŞS2 2 3 8
EFG612 EKONOMİK ÖNEMİ OLAN BİTKİLER ve DROGLARA GİRİŞS2 0 2 5
EFG613 DOĞAL KAYNAKLI ANTİTÜMORAL BİLEŞİKLER ve SAĞLIĞIMZS2 0 2 5
EFG615 DOĞAL ÜRÜNLERDE FARMAKOPE ve MONOGRAF HAZ. TEK.S3 0 3 7
EFG625 DOĞAL BİLEŞİKLERİN BİYOSENTEZİS2 0 2 7
EFG627 ZEHİRLİ BİTKİLERS2 0 2 7
EFG628 FİTOÖSTROJENLERS2 0 2 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EFG600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EFG600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi85
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi35
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120