Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÇGE712 ÇOCUK EĞİTİMİ ve YARATICILIKS2 2 3 8
ÇGE721 OYUN ve OYUN MATERYALLERİ S3 0 3 8
ÇGE724 OKULÖNCESİ DÖNEMDE KAVRAM GELİŞİMİS3 0 3 8
ÇGE728 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖZLEM TEKNİKLERİS2 2 3 8
ÇGE752 ÇOC. GEL. ve EĞİT. ARŞT. YÖNT. ve TEK. UYG.S2 2 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BİS735 BİYOİSTATİSTİKS3 0 3 7
ÇGE703 GELİŞİM TEORİLERİS3 0 3 8
ÇGE705 CİNSEL GELİŞİM ve EĞİTİM PROGRAMLARIS3 0 3 8
ÇGE745 GELİŞİMSEL ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI S3 0 3 8
ÇGE789 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ZİHİNSEL GELİŞİM S3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÇGE713 SEMİNERZ0 2 0 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 4
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÇGE711 ÇOCUK ve GENÇ EDEBİYATIS2 2 3 8
ÇGE744 ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNİN DEĞ. YÖNT.S2 2 3 8
ÇGE790 EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİMİS3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 26
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÇGE799 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÇGE700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÇGE700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÇGE700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÇGE700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ÇGE800 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IS2 2 3 8
ÇGE801 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IIS3 2 4 10
ÇGE802 TEZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI IIIS4 2 5 12
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi154
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi86
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240