Toplum Beslenmesi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BES603 İLERİ BESLENME IZ3 0 3 10
BTB601 TOPLUM BESLENMESİ SEMİNERİZ0 2 0 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 14
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BTB603 TOPLUMDA BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASIS2 0 2 6
BTB605 BESLENME EĞİTİMİS2 0 2 6
BTB607 SPOR BESLENMESİS2 0 2 6
BTB609 YAŞLI BESLENMESİS2 0 2 6
BTB611 OKUL ÇAĞINDA BESLENMES2 0 2 6
BTB613 AFET DURUMLARINDA BESLENME HİZMETLERİNİN YÖNETİMİS2 0 2 6
BTB617 İŞÇİ BESLENMESİS2 0 2 6
BTB619 FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN SAPTANMASIS2 1 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BES604 İLERİ BESLENME IIZ3 0 3 10
BES605 BES. & DİY. ALANINDA ARAŞ. YÖN.Z2 0 2 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 5 16
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BTB602 TOPLUM BESLENMESİS2 0 2 6
BTB604 BESLENME ANTROPOLOJİSİS2 0 2 6
BTB606 BESİN TÜKETİM ARAŞTIRMALARIS2 0 2 6
BTB608 BESLENME ANTROPOMETRİSİS2 0 2 6
BTB610 ÖZEL DURUMLARDA SPORCU BESLENMESİS2 0 2 6
BTB618 BESİN ve BESLENME REHBERLERİS2 0 2 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 14
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BTB600-01 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BTB600-02 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi90
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi30
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120