Kimya Programı
Ders Listesi

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KİM600 SEMİNERZ0 2 0 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KİM698-I ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KİM698-II ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FBE601 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve YAYIN ETİĞİZ2 0 2 5
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
KİM601 ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERİS3 0 3 6
KİM602 ADSORPSİYON İLKELERİ ve UYGULAMALARIS3 0 3 6
KİM604 FİZİKSEL ANORGANİK KİMYAS3 0 3 6
KİM605 KOORDİNASYON KİMYASIS3 0 3 6
KİM606 ORGANİK TEPKİME MEKANİZMALARIS3 0 3 6
KİM608 DOĞAL MAKROMOLEKÜLLERS3 0 3 6
KİM609 ENDÜSTRİYEL BİYOMAKROMOLEKÜLLERS3 0 3 6
KİM610 İLERİ BİYOKİMYAS3 0 3 6
KİM613 ATOMİK KÜTLE SPEKTROMETRİSİS3 0 3 6
KİM614 SIVI KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERS3 0 3 6
KİM618 HETEROJEN KATALİZS3 0 3 6
KİM621 BİYOKROMATOGRAFİS3 0 3 6
KİM622 PROTEOM ANALİZİS3 0 3 6
KİM623 İYON DEĞİŞTİRİCİ MALZEMELERS3 0 3 6
KİM624 NÜKLEER KİMYAS3 0 3 6
KİM625 POLİMER ÇÖZELTİLERİNİN TERMODİNAMİĞİS3 0 3 6
KİM626 POLİMER KİMYASINDA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERS3 0 3 6
KİM627 MAKROMOLEKÜLLERİN ORGANİK KİMYASIS3 0 3 6
KİM628 İLERİ İLAÇ KİMYASIS3 0 3 6
KİM629 MALZEME BİLİMİS3 0 3 6
KİM631 ATOMİK SPEKTROSKOPİS3 0 3 6
KİM632 MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİS3 0 3 6
KİM633 AYIRMA YÖNTEMLERİS3 0 3 6
KİM634 ELEKTROANALİTİK KİMYAS3 0 3 6
KİM635 KÜTLE SPEKTROSKOPİSİS3 0 3 6
KİM636 YÜZEY ANALİZ YÖNTEMLERİS3 0 3 6
KİM637 ESER ELEMENTLER ve ESER ANALİZ YÖNTEMLERİS3 0 3 6
KİM638 YÜZEY KİMYASIS3 0 3 6
KİM639 UYGULAMALI ELEKTROKİMYA S3 0 3 6
KİM640 ÇEVRE ANALİTİK KİMYASIS3 0 3 6
KİM641 KONTROLLÜ POLİMERİZASYON YÖNTEMLERİ ve UYGULAMALARS3 0 3 6
KİM642 İLETKEN POLİMERLERS3 0 3 6
KİM643 İLAÇ TASARIMIS3 0 3 6
KİM644 FOTOKİMYAS3 0 3 6
KİM651 FİZİKSEL ORGANİK KİMYAS3 0 3 6
KİM653 ORGANİK SPEKTRAL YAPI ANALİZİS3 0 3 6
KİM657 İLERİ ORGANİK KİMYAS3 0 3 6
KİM658 STEREOKİMYAS3 0 3 6
KİM671 KİMYASAL TERMODİNAMİKS3 0 3 6
KİM672 İLERİ POLİMER KİMYASIS3 0 3 6
KİM673 OZON KİMYASIS3 0 3 6
KİM674 RADYASYON KİMYASIS3 0 3 6
KİM676 POLİMERLERİN BOZUNMASI ve KORUNMASIS3 0 3 6
KİM677 HİDROJEN BAĞI DİNAMİĞİS3 0 3 6
KİM683 ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARIS3 0 3 6
KİM684 ANORGANİK ve ORGANOMETALLİK POLİMERLERS3 0 3 6
KİM690 TEORİK KİMYAS3 0 3 6
KİM691 KUANTUM KİMYASAL UYGULAMALAR İÇİN NESNE TABANLI PROGRAMLAMAS3 0 3 6
KİM693 MOLEKÜLER ELEKTRONİK YAPI TEORİLERİ IS3 0 3 6
KİM694 MOLEKÜLER ELEKTRONİK YAPI TEORİLERİ IIS3 0 3 6
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi75
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi45
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120