Jeoloji Mühendisliği Programı
Ders Listesi

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
JEM702 SEMİNERZ2 2 3 20
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2 2 3 20
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
JEM701 DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
JEM700_1 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
JEM700_2 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
JEM700_3 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
JEM700_4 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FBE601 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve YAYIN ETİĞİZ2 0 2 5
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
JEM703 JEOİSTATİSTİKSEL KESTİRİM YÖNTEMLERİYLE REZERV-TENS2 2 3 10
JEM705 MESOZOYİK RADYOLARYA BİYOSTRATİGRAFİSİ ve SİSTEMATS2 2 3 10
JEM706 GENİŞLEMELİ TEKTONİKS3 0 3 10
JEM707 YAPISAL JEOLOJİDE KİNEMATİK ANALİZLERS3 2 4 10
JEM709 PALEOZOYİK OSTRAKODLARIS3 4 4 10
JEM710 MESOZOYİK ve TERSİYER OSTRAKODLARIS3 4 4 10
JEM711 TATLISU OSTRAKODLARIS3 4 4 10
JEM713 YERBİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SİMÜLASYON YÖS2 2 3 10
JEM715 VOLKANOLOJİS3 0 3 10
JEM716 İLERİ MAGMATİK PETROLOJİS3 0 3 10
JEM717 KÖMÜR PETROLOJİSİS3 0 3 10
JEM718 ÇEVRE MİNERALOJİSİ II S2 2 3 10
JEM719 ŞEVLERİN DURAYLILIĞI ve TASARIMIS3 2 4 10
JEM720 SÜREKSİZLİK ANALİZİ ve KAYA KÜTLESİ SINIFLAMA SİSTS3 2 4 10
JEM721 PETROFABRİKS2 0 2 10
JEM724 PETROTEKTONİKS1 3 2 10
JEM725 KAYAÇ KİMYASI S2 3 3 10
JEM726 CEVHER VEENDÜSTRİYEL HAMMADDELER KİMYASIS2 3 3 10
JEM727 KİL MİNERALOJİSİ ve JEOLOJİSİ I S2 4 3 10
JEM728 KİL MİNERALOJİSİ ve JEOLOJİSİ IIS2 4 3 10
JEM730 İLERİ X IŞINLARI DİFRAKSİYONU S2 3 3 10
JEM734 KÖMÜR KÖKENLİ DOĞAL GAZLAR S3 0 3 10
JEM735 KÖMÜRDEKİ İZ ELEMENTLERS2 2 3 10
JEM736 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE HARİTALAMA TEKNİKLERİ S2 2 3 10
JEM737 ZEMİN SORUNLARI ve İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ S2 2 3 10
JEM738 KESTİRİM YÖNTEMLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDEKİ S2 2 3 10
JEM739 JEOLOJİK DÖNEMLERDE İKLİMSEL DEĞİŞİMLERS3 0 3 10
JEM740 JEOLOJİK DEVİRLERDEKİ TOPLU YOKOLMALARS3 0 3 10
JEM741 RADYOJENİK IZOTOP JEOKİMYASI S2 2 3 10
JEM751 JEOKRONOLOJİ S3 4 4 10
JEM752 KARARLI İZOTOP JEOKİMYASI S3 4 4 10
JEM753 UYGULAMALI JEOKİMYA MODELLERİS2 0 2 10
JEM754 UYGULAMALI JEOKİMYA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ S2 4 3 10
JEM755 İLERİ CEVHER MİKROSKOPİSİS1 3 2 10
JEM775 JEOMEKANİKS3 0 3 10
JEM776 UYGULAMALI KAYAÇ MEKANİĞİS3 4 4 10
JEM777 İLERİ JEOFİZİK YÖNTEMLERİS2 3 3 10
JEM778 JEOFİZİK VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİS1 4 2 10
JEM779 HİDROKARBON GAZ KAYNAKLARININ JEOLOJİSİS2 2 3 10
JEM781 İLERİ SİSMOLOJİS2 2 3 10
JEM783 DOĞU AKDENİZ HAVZASI HİDROKARBON POTANSİYELİS2 2 3 10
JEM790 PETROL SİSTEMLERİ S3 0 3 10
JEM791 KATI ATIKLARIN BERTARAFIS3 0 3 10
JEM792 DENİZEL KÖKENLİ PETROL KAYNAK KAYAÇLARIS2 0 2 10
JEM795 İNVERTEBRATE FOSİL KAVKI PETROGRAFİSİS2 2 3 10
JEM796 TÜRKİYE NEOJEN HAVZALARI ve FASİYES KRİTERLERİS2 0 2 10
JEM797 ELEKTRON MİKROSKOBİSİ YÖNTEMLERİ II S2 2 3 10
JEM798 X-IŞINLARI MİKROANALİZ II S2 2 3 10
JEM799 BOZUNMA ve EROZYON S3 0 3 10
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi175
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi65
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240