-

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Dili
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekli 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Gözlem
Alan Gezisi
Takım/Grup Çalışması
Rol Oynama/Dramatize Etme
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Gösteri
Deney
Uygulama-Alıştırma
Örnek Olay İncelemesi
Sorun/Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Proje Tasarımı/Yönetimi
Diğer  
Dersin sorumlusu(ları) 
Dersin amacı 
Dersin öğrenme çıktıları
    Dersin içeriği 
    Kaynaklar 

    Haftalara Göre İşlenecek Konular

    HaftalarKonular

    Değerlendirme Sistemi

    Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
    Devam (a)
    Laboratuar
    Uygulama
    Alan Çalışması
    Derse Özgü Staj (Varsa)
    Ödevler
    Sunum
    Projeler
    Seminer
    Ara Sınavlar
    Genel sınav
    Toplam
    Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
    Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
    Toplam

    AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

    Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
    Ders Süresi 0
    Laboratuvar 0
    Uygulama0
    Derse özgü staj (varsa)0
    Alan Çalışması0
    Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)0
    Sunum / Seminer Hazırlama0
    Proje0
    Ödevler0
    Ara sınavlara hazırlanma süresi0
    Genel sınava hazırlanma süresi0
    Toplam İş Yükü000

    Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

    D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
    12345

    *1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek