Bologna Bilgi Paketi Sayfamıza Hoşgeldiniz

Üniversitemiz öğretim programlarının güncellenmesine yönelik çalışmalar iki aşamada planlanmış olup, birinci aşama çalışmaları Mart - Ağustos 2012 tarihleri arasında pilot uygulama olarak üç akademik birimimizde (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Polatlı Teknik Bilimler MYO) gerçekleştirilmiş ve 2012-2013 öğretim yılında güncellenmiş programların uygulanmasına geçilmiştir. İkinci aşama çalışmaları, diğer tüm akademik birimlerimizi kapsayacak şekilde Eylül 2012 - Haziran 2013 tarihleri arasında yürütülmüş ve tüm programlar (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) güncellenmiştir. 2013-2014 öğretim yılı başında yeni programlar uygulamaya konulmuştur.

Bologna süreci ile ilgili genel bilgiye http://bologna.yok.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.