İmmünoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X     X      
BİLGİ 2       X      
BİLGİ 3         X    
BİLGİ 4           X  
BİLGİ 5         X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1             X
BECERİLER 2             X
BECERİLER 3 X X          
BECERİLER 4             X
BECERİLER 5         X    
BECERİLER 6             X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X
YETKİNLİK 2         X    
YETKİNLİK 3 X            
YETKİNLİK 4         X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X        
YETKİNLİK 2 X            
YETKİNLİK 3       X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X    
YETKİNLİK 2         X    
YETKİNLİK 3 X            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X          
YETKİNLİK 2         X    
YETKİNLİK 3           X  
YETKİNLİK 4       X     X
YETKİNLİK 5         X    
YETKİNLİK 6       X