Aktüerya Bilimleri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X     X X X X X X X X   X
BİLGİ 2 X     X   X X X X X X X X   X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X X X   X X X        
BECERİLER 2   X X   X X X   X X X X      
BECERİLER 3 X X X     X                 X
BECERİLER 4     X   X                 X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X       X   X   X
YETKİNLİK 2           X X X     X   X   X
YETKİNLİK 3       X                   X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X     X X X              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                             X
YETKİNLİK 2         X   X                
YETKİNLİK 3                     X        
YETKİNLİK 4               X       X      
YETKİNLİK 5             X       X     X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1         X   X       X       X
YETKİNLİK 2 X         X   X              
YETKİNLİK 3         X   X               X