Anatomi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X     X          
BİLGİ 2 X                
BİLGİ 3       X          
BİLGİ 4           X      
BİLGİ 5 X     X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X     X          
BECERİLER 2 X X X       X    
BECERİLER 3               X  
BECERİLER 4         X   X    
BECERİLER 5     X            
BECERİLER 6       X     X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X X     X    
YETKİNLİK 2                  
YETKİNLİK 3   X              
YETKİNLİK 4                 X
YETKİNLİK 5                  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X    
YETKİNLİK 2     X            
YETKİNLİK 3   X              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X      
YETKİNLİK 2                  
YETKİNLİK 3               X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X  
YETKİNLİK 2                  
YETKİNLİK 3           X   X X
YETKİNLİK 4                  
YETKİNLİK 5               X  
YETKİNLİK 6       X       X  
YETKİNLİK 7