Geomatik Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X     X X X    
BİLGİ 2 X   X     X X X      
BİLGİ 3 X   X X   X X   X    
BİLGİ 4 X   X X   X X X X X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X X   X X   X    
BECERİLER 2 X X X X     X X   X  
BECERİLER 3 X   X     X X X   X  
BECERİLER 4 X   X     X X X   X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X   X  
YETKİNLİK 2   X   X X   X X      
YETKİNLİK 3 X   X X   X X   X    
YETKİNLİK 4 X   X       X X   X  
YETKİNLİK 5 X   X     X X X   X  
YETKİNLİK 6   X   X X   X     X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X     X X X X X  
YETKİNLİK 2 X   X X   X X   X    
YETKİNLİK 3 X   X       X X   X  
YETKİNLİK 4 X   X     X X X   X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X X X X X      
YETKİNLİK 2           X X X      
YETKİNLİK 3                   X X
YETKİNLİK 4   X   X              
YETKİNLİK 5 X   X X   X X   X    
YETKİNLİK 6 X   X X       X      
YETKİNLİK 7 X   X     X X X      
YETKİNLİK 8       X X   X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X
YETKİNLİK 2 X   X X   X X   X    
YETKİNLİK 3               X   X  
YETKİNLİK 4           X X X      
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X   X X       X      
BİLGİ 2 X   X X       X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X   X X              
BECERİLER 2     X                
BECERİLER 3 X   X X   X X X X    
BECERİLER 4     X X     X X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                      
YETKİNLİK 2     X X   X X X      
YETKİNLİK 3       X     X X      
YETKİNLİK 4 X X X X   X X X      
YETKİNLİK 5         X   X X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X   X                
YETKİNLİK 2 X   X X              
YETKİNLİK 3     X         X      
YETKİNLİK 4 X   X       X X      
YETKİNLİK 5         X     X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                      
YETKİNLİK 2 X   X       X X      
YETKİNLİK 3                   X X
YETKİNLİK 4 X   X X       X      
YETKİNLİK 5                      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                     X
YETKİNLİK 2     X                
YETKİNLİK 3           X          
YETKİNLİK 4           X