Eğitim Yönetimi
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1     X X                      
BİLGİ 2 X X   X                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X     X X           X
BECERİLER 2         X X   X              
BECERİLER 3             X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                             X
YETKİNLİK 2     X         X X           X
YETKİNLİK 3                 X            
YETKİNLİK 4               X X X         X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X   X   X X X             X
YETKİNLİK 2                 X X       X  
YETKİNLİK 3                         X    
YETKİNLİK 4         X X X             X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X               X     X X  
YETKİNLİK 2 X X               X X   X X  
YETKİNLİK 3                       X      
YETKİNLİK 4                   X          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X               X       X  
YETKİNLİK 2                             X
YETKİNLİK 3                         X