Uluslararası İlişkiler Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X                          
BİLGİ 2     X                        
BİLGİ 3         X X                  
BİLGİ 4       X                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X   X                  
BECERİLER 2                     X        
BECERİLER 3           X                  
BECERİLER 4                       X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X              
YETKİNLİK 2             X                
YETKİNLİK 3               X         X    
YETKİNLİK 4                 X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                   X          
YETKİNLİK 2                 X            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                   X          
YETKİNLİK 2                       X      
YETKİNLİK 3                       X      
YETKİNLİK 4                           X  
YETKİNLİK 5                             X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X   X    
YETKİNLİK 2                 X            
YETKİNLİK 3     X