Eğitim Programları Ve Öğretim Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X   X     X   X
BİLGİ 2 X X X X X X X X X   X X X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X   X     X   X
BECERİLER 2 X X X X X X X X     X   X
BECERİLER 3 X X X X   X X       X   X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X     X X X   X X
YETKİNLİK 2     X X X       X   X   X
YETKİNLİK 3         X X X   X        
YETKİNLİK 4         X X X   X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X   X   X   X   X   X
YETKİNLİK 2         X         X     X
YETKİNLİK 3         X   X   X        
YETKİNLİK 4   X X       X            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X   X   X       X
YETKİNLİK 2         X       X        
YETKİNLİK 3                 X       X
YETKİNLİK 4         X     X X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X X X X
YETKİNLİK 2                 X X X X X
YETKİNLİK 3                 X X X X X