Jeoloji Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                
BİLGİ 2       X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X              
BECERİLER 2     X            
BECERİLER 3 X                
BECERİLER 4       X          
BECERİLER 5                 X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X    
YETKİNLİK 2     X            
YETKİNLİK 3               X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X
YETKİNLİK 2   X              
YETKİNLİK 3     X            
YETKİNLİK 4             X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X        
YETKİNLİK 2           X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X  
YETKİNLİK 2           X