Farmasötik Toksikoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                  
BİLGİ 2 X                  
BİLGİ 3       X            
BİLGİ 4   X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X              
BECERİLER 2 X X X              
BECERİLER 3         X          
BECERİLER 4       X            
BECERİLER 5   X                
BECERİLER 6   X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X     X X X    
YETKİNLİK 2           X X X    
YETKİNLİK 3   X X              
YETKİNLİK 4         X          
YETKİNLİK 5         X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X                
YETKİNLİK 2 X X                
YETKİNLİK 3 X X X X         X  
YETKİNLİK 4                    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X   X          
YETKİNLİK 2 X X                
YETKİNLİK 3         X          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1     X     X   X    
YETKİNLİK 2 X X       X   X X X
YETKİNLİK 3 X   X              
YETKİNLİK 4           X   X    
YETKİNLİK 5           X     X  
YETKİNLİK 6           X   X X  
YETKİNLİK 7                   X