Kamu Yönetimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X            
BİLGİ 2 X            
BİLGİ 3 X            
BİLGİ 4 X            
BİLGİ 5 X X          
BİLGİ 6 X X          
BİLGİ 7   X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X          
BECERİLER 2   X   X X    
BECERİLER 3   X X        
BECERİLER 4   X X        
BECERİLER 5         X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X        
YETKİNLİK 2     X        
YETKİNLİK 3   X X X      
YETKİNLİK 4     X        
YETKİNLİK 5     X   X    
YETKİNLİK 6   X X        
YETKİNLİK 7     X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X      
YETKİNLİK 2       X      
YETKİNLİK 3     X X   X  
YETKİNLİK 4     X     X  
YETKİNLİK 5       X      
YETKİNLİK 6       X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X    
YETKİNLİK 2         X    
YETKİNLİK 3           X  
YETKİNLİK 4           X  
YETKİNLİK 5         X    
YETKİNLİK 6         X    
YETKİNLİK 7         X    
YETKİNLİK 8              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X X
YETKİNLİK 2       X   X  
YETKİNLİK 3           X  
YETKİNLİK 4       X   X  
YETKİNLİK 5           X X