Mikrobiyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X   X X   X   X
BİLGİ 2   X     X       X X X
BİLGİ 3   X       X X X      
BİLGİ 4     X           X X  
BİLGİ 5   X   X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X   X     X     X
BECERİLER 2 X X X X X X X X X X X
BECERİLER 3   X     X            
BECERİLER 4   X         X X X   X
BECERİLER 5 X X X X     X X X   X
BECERİLER 6             X X X   X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X X X X X X
YETKİNLİK 2   X   X              
YETKİNLİK 3   X   X X            
YETKİNLİK 4   X             X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X   X   X     X    
YETKİNLİK 2 X X X X   X X X X    
YETKİNLİK 3 X X X X   X     X   X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X X  
YETKİNLİK 2   X   X         X X  
YETKİNLİK 3 X X   X   X         X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X   X X            
YETKİNLİK 2 X X X X X       X X X
YETKİNLİK 3   X X X         X X  
YETKİNLİK 4                 X X X
YETKİNLİK 5   X   X         X    
YETKİNLİK 6 X X X X         X X