Protez-Ortez-Biomekanik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X            
BİLGİ 2         X    
BİLGİ 3 X            
BİLGİ 4     X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X            
BECERİLER 2   X          
BECERİLER 3         X    
BECERİLER 4     X        
BECERİLER 5   X          
BECERİLER 6     X        
BECERİLER 7     X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X          
YETKİNLİK 2   X          
YETKİNLİK 3       X      
YETKİNLİK 4         X    
YETKİNLİK 5     X        
YETKİNLİK 6     X        
YETKİNLİK 7             X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X          
YETKİNLİK 2           X  
YETKİNLİK 3     X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X    
YETKİNLİK 2   X          
YETKİNLİK 3         X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X      
YETKİNLİK 10       X      
YETKİNLİK 11             X
YETKİNLİK 2             X
YETKİNLİK 3       X      
YETKİNLİK 4             X
YETKİNLİK 5         X    
YETKİNLİK 6             X
YETKİNLİK 7           X  
YETKİNLİK 8             X
YETKİNLİK 9             X