Sosyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                            
BİLGİ 2 X     X                      
BİLGİ 3 X                            
BİLGİ 4               X              
BİLGİ 5   X                          
BİLGİ 6   X X   X X                  
BİLGİ 7     X X                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X                            
BECERİLER 2     X                        
BECERİLER 3     X                        
BECERİLER 4                           X  
BECERİLER 5   X         X X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X             X          
YETKİNLİK 2                   X          
YETKİNLİK 3                   X X        
YETKİNLİK 4     X         X              
YETKİNLİK 5             X X              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X            
YETKİNLİK 2                 X            
YETKİNLİK 3                 X            
YETKİNLİK 4           X                  
YETKİNLİK 5                   X X        
YETKİNLİK 6                 X   X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X                
YETKİNLİK 2             X                
YETKİNLİK 3                   X          
YETKİNLİK 4                           X  
YETKİNLİK 5                 X            
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7         X X     X            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                       X      
YETKİNLİK 2                     X        
YETKİNLİK 3                         X    
YETKİNLİK 4                 X   X        
YETKİNLİK 5             X X         X