Biyokimya Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X       X             X   X X
BİLGİ 2             X       X        
BİLGİ 3   X X         X              
BİLGİ 4       X         X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                 X X   X X    
BECERİLER 2             X     X          
BECERİLER 3                 X       X    
BECERİLER 4   X X             X          
BECERİLER 5       X         X            
BECERİLER 6               X   X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                   X          
YETKİNLİK 2                   X          
YETKİNLİK 3               X   X X        
YETKİNLİK 4                         X    
YETKİNLİK 5               X X       X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                       X   X  
YETKİNLİK 2 X                         X X
YETKİNLİK 3       X       X              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                     X   X    
YETKİNLİK 2         X                    
YETKİNLİK 3                             X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2         X                    
YETKİNLİK 3             X       X        
YETKİNLİK 4           X                  
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X         X           X   X X
BİLGİ 2             X       X        
BİLGİ 3   X X         X              
BİLGİ 4       X         X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1             X       X        
BECERİLER 2             X   X X          
BECERİLER 3                 X       X    
BECERİLER 4   X X         X              
BECERİLER 5           X                  
BECERİLER 6       X         X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                   X          
YETKİNLİK 2                   X          
YETKİNLİK 3               X   X X        
YETKİNLİK 4       X           X       X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                       X   X  
YETKİNLİK 2       X           X       X  
YETKİNLİK 3           X   X   X          
YETKİNLİK 4 X                         X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                     X   X    
YETKİNLİK 2         X                    
YETKİNLİK 3                             X
YETKİNLİK 4           X                  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2         X                    
YETKİNLİK 3             X       X        
YETKİNLİK 4           X