Biyoistatistik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1     X X   X   X   X
BİLGİ 2         X   X X X X
BİLGİ 3     X X           X
BİLGİ 4 X     X       X   X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X X   X   X    
BECERİLER 2   X   X       X X X
BECERİLER 3         X X   X    
BECERİLER 4       X       X    
BECERİLER 5 X   X X       X    
BECERİLER 6           X   X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X X   X       X
YETKİNLİK 2   X       X     X X
YETKİNLİK 3               X X X
YETKİNLİK 4         X     X    
YETKİNLİK 5         X     X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X X     X       X
YETKİNLİK 2           X       X
YETKİNLİK 3 X   X X       X   X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X     X     X X X
YETKİNLİK 2   X       X       X
YETKİNLİK 3 X X   X X     X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X X      
YETKİNLİK 2           X X X    
YETKİNLİK 3           X   X X X
YETKİNLİK 4             X   X  
YETKİNLİK 5           X       X
YETKİNLİK 6           X   X X  
YETKİNLİK 7             X X    
YETKİNLİK 8           X   X X