Biyofizik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                  
BİLGİ 2       X            
BİLGİ 3         X          
BİLGİ 4             X      
BİLGİ 5           X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X                
BECERİLER 2     X              
BECERİLER 3               X    
BECERİLER 4   X                
BECERİLER 5         X          
BECERİLER 6         X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X              
YETKİNLİK 2           X        
YETKİNLİK 3               X    
YETKİNLİK 4       X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X                
YETKİNLİK 2       X            
YETKİNLİK 3                 X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X  
YETKİNLİK 2                 X  
YETKİNLİK 3                    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X    
YETKİNLİK 2     X              
YETKİNLİK 3                   X
YETKİNLİK 4       X            
YETKİNLİK 5           X        
YETKİNLİK 6                   X